Werking school

 • Aanvang van de lesuren moeten steeds gerespecteerd worden, de schoolpoort sluit 10 minuten na de aanvang van de lessen. Laatkomers moeten zich altijd melden op het secretariaat.
 • De lessen gaan door op zaterdag EN zondag. In de voor – of namiddag.
 • De lessen in de voormiddag lopen van 10u00 tot 12u30. De lessen in de namiddag lopen van 12u30 tot 15u00.
 • Ouders mogen hun kinderen begeleiden tot aan de schooldeur en nemen snel afscheid.
 • De ouders parkeren hun wagens steeds gereglementeerd om het verkeer niet te hinderen.
 • De ouders zorgen niet voor overlast bij de buren. Blijven wachten voor de deur van de buren is dus niet toegestaan.
 • De ouders die hun kinderen na de lessen ophalen moeten steeds op tijd zijn.
 • Van de leerling(en) wordt verwacht dat ze:
  • Respect en begrip tonen voor de leerkracht, medeleerlingen en anderen.
  • De leslokalen betreden en verlaten op een rustige manier.
  • Respect hebben voor de school, klassen en moskee.
  • Tijdens de pauze de klaslokalen niet verlaten tenzij ze toestemming hebben van de leerkracht.
  • Hun schrijfgrief, boeken, agenda en schriften altijd meebrengen naar de lessen.
  • Aandachtig zijn tijdens de lessen.
  • Orde en netheid respecteren.
  • Respect en zorg dragen voor eigen materiaal en toevertrouwd lesmateriaal.
  • Geen gebruik maken van GSM’s of andere electronica. En dit geldt voor overal in het gebouw.
 • De leeftijd van onze leerlingen is bepaald van 6 jaar tem 14  jaar. Jongere of oudere leerlingen kunnen niet ingeschreven worden.
 • De broers en zusjes van onze leerlingen van vorig jaar hebben voorrang.
 • De ouders moeten de schoolbijdrage per semester betalen voor einddatum zoals hieronder op financieel paragraaf vastgelegd.
 • Bij niet tijdig betalen van de bijdragen en zonder geldige reden kan het schoolbestuur beslissen om de leerling uit te schrijven.
 • Ouders zijn ten alle tijden aansprakelijk voor schade die verricht wordt door hun zoon/dochter.
 • Ouders engageren zich om in te gaan op gesprekken gehouden door het secretariaat bij problemen of geschillen.
 • Communicatie gebeurt altijd via het secretariaat van de moskee en nooit rechtstreeks met de leerkrachten.
 • Het niet naleven van bovenstaande regels kan resulteren in het uitsluiten van leerlingen.