Moskee El Mohsinien vindt haar oorsprong in 1984, waar gastarbeidergezinnen van toen de moskee hebben ingericht als ontmoetingsruimte, vanuit hun specifieke noden. Deze mensen hebben zich meer dan dertig jaar weten te redden en hebben hard gevochten en doorgezet om te staan waar ze nu staan.

In 1993 werd er een nieuw pand aangekocht. Dit pand werd aangekocht met eigen gelden van de leden, buurtbewoners. Moskee El Mohsinien is sinds 1993 gevestigd in de Sint – Lambertusstraat 68, 2600 Berchem. Ze bestaat intussen 17 jaar. Moskee El Mohsinien wellicht beter bekend als de ‘Marokkaanse moskee van Berchem’ of ‘ICCEM’, is één van de honderd tweeënzestig moskeeën in Vlaanderen waar moslims elkaar ontmoeten. Moskee El Mohsinien zag zichzelf meer dan enkel als ontmoetingsruimte functioneren en breidde haar naam uit naar Islamitisch Cultureel Centrum El Mohsinien, kortweg het ICCEM. De moskee telt nu meer dan 22 nationaliteiten waarvan het grootste aantal van Marokkaanse afkomst is.

ICCEM is in eerste instantie een gebedsruimte van Moslims, die net als de kerk voor Christenen midden in de gemeenschap der gelovigen staat. Meer en meer vervult ICCEM naast een godsdienstige ook een sociale taak.

 

De doelstellingen van ICCEM zijn:

 • Organiseren van socio- culturele activiteiten voor ontwikkeling, emancipatie en opvoeding.
 • Beheren en organiseren van ons gebedshuis moskee El Mohsinien.
 • Het streven naar emancipatie en ontwikkeling middels voordrachten, debatten, ontmoetingen en participatie.
 • Opzetten van educatieve programma’s ter bestrijden van maatschappelijk verderfelijke praktijken zoals criminaliteit, drugs ed… middels preventieve acties.
 • Jongeren bewust maken van gevaren van het slecht pad en aanmoedigen tot inkeer en hen tot een grotere maatschappelijke inzet mobiliseren.
 • Opkomen voor een sereen milieu middels goede verstandhouding en relaties tussen mensen met respect voor ieders identiteit.
 • Ontwikkelen van sociale relaties en verdraagzaamheid tussen medeburgers en bestrijden van onverdraagzaamheid.
 • Behartigen van gezinsproblematiek en mee zoeken naar oplossingen.
 • Organiseren van educatieve lessenreeks voor kinderen, jongeren en volwassenen
 • Organiseren van activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen
 • Samenwerking met andere organisaties, verenigingen, instituten en instanties met betrekking tot gemeenschappelijke doelstellingen.