Missie

ICCEM is een vormingsinstelling die zich tot doel stelt mensen te stimuleren om in groepen en gemeenschappen levenslang te leren en te groeien in bewustwording:

    • rond de eigen religieuze identiteit;
    • rond de religieuze identiteit van medeburgers in deze multiculturele samenleving;
    • rond de maatschappelijke context waarin ieder zijn / haar religieuze identiteit beleeft;

ICCEM kiest ervoor om de bewustwording rond de gemeenschappelijke wortels van de joodse en christelijke traditie en de dialoog met andere levensbeschouwingen in te zetten in de uitbouw van een rechtvaardige, participatieve, interculturele en inclusieve samenleving, waarin ieder tot zijn / haar recht komt.

Visie

De moskee heeft zowel een visie ten aanzien van maatschappelijke kwesties, als educatieve zaken en onderwerpen betreffende de religie.

De moskee streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en een breed en gemengd publiek uit Antwerpen en omstreken te benaderen. Tevens streeft ICCEM ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen.

Onderlinge saamhorigheid en respect tussen verschillende bevolkingsgroepen staan bij moskee ICCEM hoog in het vaandel. Daarnaast streven wij ernaar om bepaalde maatschappelijke problemen te voorkomen, door een preventieve houding in te nemen.

De moskee is een geliefde plaats en vormt een belangrijk deel in het leven van een moslim. Het is het centrum van het Islamitische gemeenschapsleven.

Het verrichten van het gezamenlijke gebed in een moskee is één van de belangrijkste verplichtingen van een moslim. Het gezamenlijk gebed heeft vele spirituele en sociale voordelen.

De moskee  heeft een sociaal, open en maatschappelijk karakter. De deuren van de moskee staan voor iedereen open. Wij streven naar een cultuur van openheid en ontwikkeling met respect voorhet Islamitisch gedachtegoed.

f9ad8e96d996aa93d912bf5a533deaf1-1410791897